به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست اردیبهشت ماه  همایش شرکت هسکو  جهت افتتاح نمایندگی زنجیر BRCOبرند ایتالیای که بهترین تولید کننده دنیا میباشد در سالن اندیشه برگزار گردید و به همراه پذیرایی ضیافت ناهار در رستوران آیینه به اتمام رسید.