به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، در ادامه سلسله کارگاههای آموزشی فولاد خوزستان با عنوان مهارتهای زندگی در سالن چند منظوره هتل تحت این عنوان با حضور کارشناسان برگزار شد.