به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ سی اردیبهشت ماه جناب آقای رحیمی مدیرکل محترم هتل پارس کرمان،طی ارسال نامه تبریک به جناب وحدتی ،انتخاب شایسته ایشان  را به سمت سرپرست هتل کیش مهر فریدونکناررا صمیمانه تبریک عرض نمودند  وباتوجه به تجربیات ارزشمند ایشان ،دراداره امور وتحقق اهداف عالی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس ،آرزوی موفقیت وسربلندی آشیانه را داشتند .