به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: مورخ چهارم خردادماه همایش شرکت سیناژن جهت معرفی بیماری ام اس و راه کارهای مقابله بااین بیماری  به همراه جوابگویی به پاسخ بیماران توسط اساتید مغز و اعصاب که جمعیت کثیری حضور داشتندو بسیار مورد استقبال بیماران قرار گرفته بود در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار گردید.