به گزار واحدروابط عمومی هتل پارس کرمان: مورخ هفتم خرداد ماه بعد ازبرگزاری ضیافت افطار در رستوران تابستانه هتل پارس ،نشست مدیر کل ومعاونان میراث فرهنگی استان کرمان با منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کرمان باهدف بررسی موضوعات مرتبط باحوزه میراث فرهنگی وگردشگری در سالن اندیشه هتل پارس کرمان برگزار گردید.