به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ نهم خرداد ماه میهمانان شرکت اسنوا پس ازصرف افطار در سالن آپادانا ،همایش خود با حضور مدیران شعب بانک صادرات ومدیران نمایندگی های فروش محصولات اسنوا پیرامون جلسه هم اندیشی توسعه طرح کارت اعتباری سپهر انتخاب در خصوص فروش محصولات اسنوا ،که رویدادی بین شرکت اسنوا و بانک صادرات صورت گرفته بصورت فروش اقساطی محصولات  اسنوا تاسقف دویست میلیون ریال طی پرداخت اقساط ۳۶ ماه که در سالن آریا برگزار گردید وبعد از اتمام مراسم باصرف شام در سالن آپادانا به اتمام رسید.