به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست وپنجم خرداد ماه نشست شرکت داریان دارو  ودعوت از متخصصین مغز واعصاب ،طب فیزیکی وتوانبخشی استان کرمان در رابطه با داروی تزریقی شل کننده دیسپورت جهت درمان بعد ازسکته مغزی ،سردرد های میگرن که در سالن مشتاق برگزار گردید وبعدازاتمام این نشست باصرف افطار در سالن ارگ هتل پارس کرمان به اتمام رسید .