به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه نودوشش، همایش سالانه مدیران شرکت داروسازی البرز دارو در سالن کنفرانس شماره یک با حضور مدیرعامل شرکت و مدیران کل سراسر کشور برگزار شد. در این همایش مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش پرداخت و سپس سایر شرکت کنندگان در خصوص وضعیت و عملکرد شرکت به ارائه راهکار و نظرات پرداختند.