به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، چهارشنبه بیست و یکم تیرماه نودوشش، سمینار هم اندیشی مدیران ارزی بانک شهر با حضور مدیران ارشد بانک های شمالغرب کشور و سرپرستان شعب تبریز برای بررسی وضعیت ارزی این بانک در سالن کنفرانس شماره یک هتل برگزار شد. پس از اتمام مراسم ضیافت نهار در رستوران یاقوت هتل برگزار شد.