به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، وزیر نیرو به منظور افتتاح ده پروژه آبرسانی و زهکشی در استان خوزستان به آبادان سفر کرد. هتل پارس آبادان میزبان هیئت همراه بود.