همایش معرفی داروهای دیابتی شرکت داروسازی دکتر عبیدی صبح روز جمعه ۲۴ تیرماه ۹۶ با حضور متخصصین و پزشکان داخلی وعمومی در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.