کارگاه آموزشی سیستم کنترل الکترونیکی به مدت دو روز در هتل پارس مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد در این کارگاه آموزشی مسئولین اتاق نمایشگر و دوربین های مداربسته هتل های تابعه گروه هتل های پارس شرکت داشتند.