به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، احمد حلت مدیر مجله موفقیت و از سخنرانان برجسته در زمینه رمز و راز موفقیت می باشد که سمینارهای زیادی در این زمینه برگزار کرده است. در این راستا موسسه فرهنگی ایماژ نیز سمینار اعتماد به نفس در صد دقیقه را با اجرای وی روز یکشنبه بیست و پنجم تیرماه نود و شش برگزار کرد که هتل پارس ائل گلی میزبان اقامت احمد حلت بود. حلت به‌ عنوان کارآفرین نمونه کشور از سوی دانشگاه علم و صنعت انتخاب و کتاب زندگی ایشان به پرفروش‌ترین کتاب کارآفرینان نمونه کشور تبدیل شده است. باشگاه خنده در سال هشتاد با هدف اشاعه فرهنگ شادابی و نشاط توسط وی بنیان گذاری شد.