به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، تیم های بسکتبال و تنیس روی میز آقایان پالایشگاههای سراسر کشور به منظور رقابت در رده های سنی نوجوانان در آبادان به مصاف هم رفتند. این گروه به مدت چهار روز در هتل پارس آبادان اقامت داشت.