به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی به مدت ۱۲ ساعت برای کارکنان شرکت فولاد خوزستان در سالن جلسات هتل پارس کاروانسرا آباد ان برگزار شد. از جمله موضوع های مورد بحث در این کارگاه موارد ذیل است:
۱٫ آموزش مهارت نه گفتن

۲٫ مدیریت استرس

۳٫ مدیریت خشم

۴٫ عوامل و پیشگیری از بیماری های روان-تنی