به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، سمینار آموزشی کارکنان فولاد با محوریت ایجاد انگیزه در رفتارهای اجتماعی، در اتاق جلسات هتل پارس آبادان برگزار شد. استاد این دوره بهنام مکوندی از اساتید مجرب در حوزه آموزش و رفتارهای اجتماعی است.