به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، حامد همایون در ادامه کنسرت های خود این بار در روز چهارشنبه و پنج شنبه ۱ و ۲ شهریور ماه ۹۶ میهمان هتل پارس آبادان است.