به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، دوره آموزشی مدیران مالی و بودجه قطب جنوب غرب کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در هتل پارس برگزار گردید. این دوره به صورت کارگاه و در دو روز متوالی در روزهای یکم و دوم شهریور ماه نود و شش تشکیل شد و موضوع  آن “تمرکززدایی و اصلاحات سازمانی در نظام سلامت” مطرح شد.

گفتنی است کارگاه آموزشی فوق، با پذیرایی ناهار و شام در رستوران کارون هتل همراه بود.