به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، احمد جویداوی پرسنل واحد غذا-نوشابه به عنوان کارمند نمونه تیرماه نود و شش هتل پارس اهواز معرفی شد.

نظم و انضباط، وجدان کاری و تکریم میهمان از مهمترین شاخص های انتخاب وی بعنوان کارمند نمونه بود. گفتنی است لوح تقدیر و هدیه ارزنده ای از سوی مدیرکل هتل به ایشان اهدا و از زحمات وی قدردانی بعمل آمد.