در مورخه هفتم شهریور ماه سال ۹۶ جلسه کمیته آموزشی در دفتر مرکزی هتل های پارس تشکیل گردید.

با توجه به اینکه آموزش منابع انسانی باعث ارتقاء تخصص و بالا رفتن سطح کارایی کارکنان در هتلها می شود.

مدیر آموزش حیدر طالب خانی گزارش هایی را در این خصوص از سال ۹۵ تا کنون بصورت سمعی و بصری ارائه داد.

جمشید حمزه زاده مدیر عامل گروه هتلهای پارس گفت  مهمترین سرمایه های گروه هتلهای زنجیره ای پارس ، منابع انسانی آزموده و نیروهای متخصص است وی  گفت با برگزاری دوره های تخصصی آموزشی بر کیفیت خدمات و فعالیت و ارائه سرویس های مطلوب افزوده و باعث رضایت میهمانان از خدمات هتلهای پارس می شویم.