سمینار  پرتو درمانی با شدت متغییر صبح روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۶  توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به مدت  دو روز در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.