دوره های آموزش  مهارتهای تدریس در آموزش عالی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی از صبح روز شنبه ۲۱ مرداد ۹۶ به مدت ۸ روز در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.