همایش آموزشی TIR صبح روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۹۶ توسط اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور مدیران موسسه های حمل و نقل بین المللی در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.