به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد به جهت افزایش خدمات تفریحی و ورزشی برای میهمانان هتل ایستگاه دوچرخه و اختصاص مسیر  تردد برای دوچرخه سواری در محوطه هتل پارس مشهد راه اندازی شد.