هتل پارس مشهد از ۲۸ مرداد تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ میزبان بیش از ۷۴۰۰  نفر از کارکنان معزز و خدوم شهرداری تهران به همراه خانواده هایشان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد کارکنان شهرداری تهران در غالب  اکیپ های ۱۵۰نفره به مدت ۳شب از خدمات و امکانات این هتل استفاده خواهند کرد.

بازدید از آرامگاه فردوسی، استفاده از مجموعه پارک های آبی و تور خرید از فوق برنامه های تعیین شده جهت استفاده میهمانان در طول سفرشان می باشد.