به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، خانم حمیده قنادی از واحد تشریفات به عنوان کارمند نمونه هتل پارس ائل گلی تبریز  در مردادماه نود و شش معرفی شد. ادب، متانت، شخصیت و تکریم ارباب رجوع مهمترین ملاک انتخاب خانم قنادی به عنوان کارمند نمونه بود. از طرف مدیریت هتل لوح تقدیر و هدیه ای ارزنده به ایشان تعلق گرفت.