به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، گروه فتیله ها جهت اجرای برنامه در سینما نفت آبادان وارد هتل پارس آبادان شدند. این برنامه امشب ساعت ۲۱ برگزار می شود.