به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، رضا صادقی خواننده محبوب کشور برای برگزاری کنسرت در تاریخ هجدهم شهریور ماه وارد هتل پارس آبادان شد.