به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی گروه هتل های پارس،کمیته غذا و نوشابه با تعداد ۹ نفر اعضاء در تابستان ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد.اعضاء این کمیته شامل مدیر عامل گروه،معاونین(فنی پشتیبانی،مالی اداری،بازاریابی هتلداری)و مدیران (بازرسی،آموزش،روابط عمومی و ارتباط با مهمان)است.این کمیته با هدف ارتقاء و استاندارد سازی سطح کیفیت غذا و نوشابه در هتل های تابعه فعالیت خود را آغاز کرد.