به گزارش واحدروابط عمومی هتل پارس کرمان : مورخ دوازدهم شهریورماه سال جاری نمایشگاه صنایع دستی که با پشتیبانی سازمان میراث فر هنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان به مدت یک هفته درلابی هتل پارس برگزار گردید و در روز اول مورد بازدید جناب آقای خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشوروجناب آقای حاجی مدیر عامل کانون جهانگردی واتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

برپایی این نمایشگاه مورد استقبال نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران درخارج کشور وفعالان صنعت گردشگری وسایر میهمانان مقیم هتل قرارگرفت.