به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان مورخ ۱۲شهریور ماه سال جاری جناب آقای دکتر حمزه زاده مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس و رئیس جامعه هتلداران ایران به همراه معاونت محترم مالی اداری ایشان جناب آقای بیدگلی جهت حضور در دومین گردهمائی نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور به استان کرمان آمدند و در تاریخ سیزدهم با حضور مدیر کل هتل پارس کرمان ،مدیران اصناف،دفاتر و فعالان صنعت گردشگری حضور بهم رساندند . ضمنا” جناب آقای حمزه زاده بعنوان یکی از سخنرانان ویژه همایش نیز در راستای سیاست های هتلداری کشور ایراد سخن نمودند.