به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:پانزده نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور دوازدهم الی شانزدهم شهریور  ماه باحضور نمایندگانی از هلند،ژاپن،چین وایتالیا با هدف معرفی بیشتراستان کرمان به دنیا  برگزار گردید.

کرمان با داشتن ۷۰۰۰ اثر تاریخی بیش از ۷۰۰  اثر ملی و۵ اثر ثبت جهانی ازجمله استان های کهنی است که مقصد سفر گردشگران داخلی وخارجی است که با همت اتاق بازرگانی کرمان و اقامت vip در هتل پارس برگزار گردید.