به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ چهاردهم شهریور  ماه سال جاری فرزاد فرزین خواننده محبوب  پاپ کشورمان جهت برگزاری یک سانس کنسرت در سالن تلاش به کرمان آمدند و اقامت یکروزه خود وگروه موسیقی را با اعلام رضایتمندی در هتل پارس گذراندند.