به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، از سری رقابتهای لیگ دسته یک کشور دو تیم شموشک نوشهر و اروند خرمشهر در ورزشگاه نفت و گاز اروندان به مصاف هم رفتند. هتل پارس آبادان به مدت یک شب پذیرای تیم شموشک بوده است.