به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، معاونت بهداشت استان خوزستان سمینار خود را از نوزدهم لغایت بیست و دوم شهریور ماه نود و شش در هتل پارس اهواز برگزار نمود.

این سمینار آموزشی در چهار روز متوالی و در سالن آمفی تئاتر هتل برگزار گردیده و با ضیافت ناهار و شام در رستوران هتل همراه بود.