به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، سمینار آموزشی-تخصصی شرکت نفت و گاز اروندان روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه نود و شش در هتل برگزار گردید.

این سمینار با عنوان “خانواده، تحولات عصر حاضر و چالش های پیش رو” و با هدف حفظ و ارتقای سلامت روان خانواده کارکنان این شرکت در هتل برپاشد و با ضیافت ناهار در رستوران هتل همراه بود.