به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، کارمند نمونه هتل از واحد خدمات غذایی معرفی شد. ابوالفضل باغی شادباد مسئول رستوران زمرد، به عنوان کارمند نمونه هتل در شهریور نودوشش معرفی و با اهداء هدیه ای ارزنده از طرف مدیرکل از زحمات وی قدردانی شد.