به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: گروه تولیدی صنعتی سوزوکی تولیدکننده آیفون  های صوتی وتصویری ودرب ریموت  تحت لیسانس سوزوکی درایران فعالیت دارد.

این همایش باحضورکلیه برقکاران،نصابان به همراه صنف الکتریک استان کرمان درروز دوشنبه ۲۷شهریورماه سال جاری باحضور نماینده شرکت سوزوکی پرشین درسالن آریا  باهدف معرفی محصول وآموزش نصابان برگزار گردید وبابرگزاری ضیافت در سالن آپادانا بااعلام رضایتمندی به اتمام رسید.