به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ بیست ودوم شهریور ماه سال جاری مراسم تقدیر از ناظرین علمی وعوامل اجرایی در ترجمه کتاب طب عمومی مورتاگ که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی وباحضور معاون برنامه ریزی وزیربهداشت  در سالن آریا هتل پارس برگزار گردید.