همکار نمونه تیر ماه هتل پارس آبادان معرفی شد.

عبدالامیر افشاری از سال ۱۳۷۷ در این مجموعه مشغول به کار است. نظم و انضباط اداری، وجدان کاری و اخلاق حرفه ای از جمله شاخص های انتخاب وی به عنوان کارمند نمونه است. در پایان ضمن برگزاری مراسمی با حضور مدیران و سرپرستان با اهدای لوح تقدیر و پاداش از وی تجلیل شد.