به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، راضیه ایزدیان از واحد رزرواسیون به عنوان کارمند نمونه مرداد ماه نود و شش انتخاب شد. انضباط اداری و وجدان کاری از شاخص های انتخاب وی بوده و  مدیر کل مجموعه با اهداء هدیه ای ارزنده از زحمات ایشان قدردانی به عمل آورد.