کسب این افتخار ارزشمند وبجا وشایسته که باعث سرافرازی وسربلندی کشور وکارکنان شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس می باشد را خالصانه تبریک وتهنیت عرض نموده وبرای حضرتعالی وهمکاران عزیز وگرامی موفقیت وپیروزی آرزومندیم.

(مدیرکل وکلیه همکاران هتل پارس کرمان)