به گزارش واحد روابط عمومی هتل  پارس کرمان:مورخ چهارم مهرماه سال جاری شرکت بیمه البرز پیرامون دیدار مدیر عامل شرکت، بانمایندگان بیمه البرز شعب استان کرمان در ابتدا جهت صرف ناهار در سالن آپادانا گرد هم آمدند ودر پایان با برگزاری همایش در سالن آریا باکمال قدر دانی از خدمات هتل به اتمام رسید.