به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ یازدهم مهرماه سال جاری نخستین جشنواره HSE MS هلدینگ بهداشت،ایمنی ،محیط زیست ومسئولیت های اجتماعی هلدینگ میدکو در سالن آریا هتل پیرو مسائل زیر برگزار گردید  محور اصلی همایش بحث تقدیر از برترین های HSE در سال ۱۳۹۵ است.

شرکت میدکو باشعار احترام به زندگی وتعهد به آیندگان در تلاش است خود رابه عنوان بهترین برندهای کشور در حوزه یHSEC  ترکیب کند.

درپایان از نحوه برگزاری وارائه خدمات مطلوب همایش ازهتل قدردانی گردید.