به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، واحد آموزش فولاد خوزستان از سری دوره های آموزشی خود، کلاس رفتارهای اجتماعی را در هتل پارس آبادان برگزار نموده است.