به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، اولین جشن کیف دانش آموزیکودکانی که در سنین پایین تحت عمل کاشت حلزون گوش جهت رفع مشکلات شنوایی قرار گرفته بودند و اکنون به سن مدرسه رفتن رسیده اند، پنجشنبه بیستم مهرماه نود و شش در هتل برگزار شد.

این جشن توسط مرکز کاشت حلزون شنوایی خوزستان که زیر نظر دانشگاه جندی شاپور اهواز است، برپا گردید و با حضور کودکانی که تحت این عمل قرار گرفته بودند و خانواده های آنها ،رئیس و مدیر مرکز، مدیران بهزیستی و توانبخشی و جمعی از پزشکان مطرح استان همراه بود.