روز یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ۹۶ در محل دفتر مرکزی گروه هتل های پارس جلسه ای با حضور معاونین و مدیران دفتر مرکزی و مدیر کل هتل پارس مشهد برگزار شد.

در این جلسه توسط مدیر کل هتل پارس مشهد در خصوص سیاست های فروش خدمات در هتل توضیحاتی ارائه شد.

هتل پارس مشهد به علت رعایت اصول و استاندارد های بهداشتی در رستوران ها و در کل خدمات هتل از طرف وزارت بهداشت مورد تشویق قرار گرفته ودر ماه آتی نشان سیب سبز را از آن خود خواهد کرد.در جلسه مذکور به دلیل رقابت خیلی زیاد هتلها در شهر مشهد مقدس راهکارهایی توسط معاونت بازاریابی و هتلداری  برای رضایتمندی میهمانان و جذب بیشتر آنها ذکر شد.

و در پایان مدیر کل هتل سامانه نظرسنجی دفتر مرکزی را تاثیر گذار در اهداف گروه دانسته و در این زمینه ابراز خرسندی کرد