روز سه شنبه ۲۱ شهریور ۹۶ جلسه ای با حضور مدیران و معاونین و مدیر کل هتل پارس کاروانسرا آبادان در دفتر مرکزی برگزار شد.در این جلسه مدیر کل هتل در خصوص اتاق های بازسازی شده  توضیحاتی را ارائه کرد و با توجه به پنج ستاره شدن هتل نحوه ارائه خدمات در این هتل افزایش یافته است و در نیمه دوم سال ۹۶ ورزش پینت بال در هتل آبادان با کیفیت بالاتر افتتاح خواهد شد.