همایش توانبخشی صبح روز دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.