به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ پنجم دی ماه سال جاری،استقرار مدیریت دانش در هلدینگ میدکو اقدام به تشکیل انجمن های خبرگی فراسازمانی کردند که به آن MCOPگفته می شود .

این نشست اولین  معرفی انجمن شرکت های تابع میدکو بوده که در سالن آریا با پذیرایی عصرانه به اتمام رسید.